Aktuelt
235 butikkar deltar i «Handle lokalt»-kampanjen

235 nærbutikkar vil delta i den nasjonale «Handle lokalt»-kampanjen laurdag 1.november. Dette er ny deltakar-rekord. Kampanjen fokuserer på kor viktig den lokale butikken er både som møteplass, servicesenter og salsstad for daglegvarer. Målet er å redusere handels-lekkasje og stimulere til meir lokal handel.

Aktuelt
Endelig bensin i fjellbygda

Drivstofftilgang er en viktig del for å kunne opprettholde et levende bygdesamfunn. I fjellbygda Vingelen i Tolga har de endelig fått nye drivstoffpumper ved nærbutikken, etter to år uten bensinstasjon. Anlegget har blitt til som et resultat av 700 dugnadstimer og god støtte fra Merkur-programmet.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Søk på Merkurs nettside

Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent