Aktuelt
- Butikken sikrer levende bygder

Bygdeungdomslaget og Bygdekvinnelaget stiller seg bak «Handle lokalt-kampanjen». - Norges Bygdeungdomslag jobber for levende bygder og nærbutikken er en viktig bidragsyter til å gjøre bygda levende, sier bygdepolitisk nestleder i NBU, Ragnhild Duserud.

Aktuelt
Forfattere støtter «Handle lokalt»-kampanjen

Lørdag formiddag entrer fire lokale forfattere Tynset bokhandel for å gjøre stas på butikken og fortelle alle tynsetinger hvor viktig det er å handle lokalt. Til og med ordføreren har de fått med seg på aksjonsdagen.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent