Aktuelt
Nærbutikkene i Nordland satser mest

Nærbutikkene moderniserer og bygger ut som aldri før. De små butikkene i Nordland ligger på topp i landet så langt i år, når det gjelder vilje til å satse på utbygging og opprustning til høyere standard.

Aktuelt
Kafé og turistar gir butikk-vekst

Butikkar som satsar på tilleggstenester som kafé og turistanlegg, får større vekst i daglegvare-omsetninga enn andre distriktsbutikkar. Dette går fram av eit forskningsarbeid om innovasjon og entreprenørskap som er gjennomført av Møreforsking.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne avKommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

NB: Ferie-avvikling

Avdelinga for støttesaker har ferieavvikling 11.juli-15.august 2016. I denne perioden vil Merkur dessverre ikkje kunne behandle søknader eller føreta utbetalingar av støtte.

Ta kontakt med dagleg leiar dersom det oppstår akutte behov, f.eks. ved havari av utstyr. Butikkane kan i slike tilfelle få løyve til å kjøpe inn nytt utstyr før søknad om investeringsstøtte er behandla (igangsettingsløyve), utan at dette gir noko garanti for at ein søknad om støtte blir innvilga.

Untitled-2.png

Finn din Merkur-konsulent