Aktuelt
Opnar campingplass for å redde butikken

Driftige sunnmøringar går nye vegar for å halde oppe nærbutikken. Bygdefolket på Urke i Ørsta har denne veka fått gjenopna den gamle campingplassen, som vart nedlagt for fire år sidan. Alle inntekter frå camping-drifta skal gå til drift av bygdas nærbutikk.

Aktuelt
Distriktsbutikker vil modernisere

Nærbutikkene i distrikta har fortsatt stort behov for modernisering. 96 butikker fikk støtte til investeringer gjennom Merkur-programmet i første halvår 2014. Etterspørselen etter midler er nesten like stor som i fjor, som ble et rekordår for butikk-investeringer.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

NB: Avdeling for støttesaker har ferie-avvikling i perioden 21.juli - 8.aug.

Untitled-2.png

Søk på Merkurs nettside

Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent