Aktuelt
- Bra løysing for Ica-butikkane

- Avtalen mellom Coop og Ica ser ut til vere ei grei løysing for Ica sine butikkar i distrikts-Norge. Både Coop og Norgesgruppen har mange butikkar i distrikta og eit godt system for distribusjon av varer ut til butikkane, seier dagleg leiar Helge Schei i Merkur i ein kommentar til Coops oppkjøp av Ica.

 

Aktuelt
Årets butikk i Troms og Finnmark

Matkroken Vengsøy i Tromsø har blitt Årets nærbutikk i Troms og Finnmark. Kjøpmennene May Britt Lind og Aurimas Viltrakis fikk hedersprisen overlevert på Merkur-konferansen i Tromsø tirsdag.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent