Aktuelt
- Jeg er stolt over distrikts-kjøpmennene

- Jeg blir stolt av kjøpmenn som bryr seg om medmenneskene sine. Nærbutikkene i grisgrendte strøk spiller en særlig viktig rolle i folks liv, og de ivaretar denne rollen på en meget god måte. Flere eldre måtte ha flyttet på institusjon dersom ikke nærbutikken hadde hjulpet dem i hverdagen, sier konsernsjef Tommy Korneliussen i Norgesgruppen.

Aktuelt
Felles fagblad for dagligvarehandelen

Medier og Ledelse, som utgir Handelsbladet, har kjøpt konkurrenten Dagligvarehandelen. Dermed blir det bare et fagblad for dagligvarehandelen. Den nye, felles papir avisen vil ha navnet Dagligvarehandelen.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent