Aktuelt
Trekløveret på Nerskogen

Når kommunen, kjøpmannen og Merkur samarbeider til bygdas beste, blir resultatet bra. På Nerskogen i Sør-Trøndelag har bygdefolk og hyttefolk fått en helt ny og topp moderne dagligvarebutikk. Dette ville ikke ha skjedd uten solid støtte fra Rennebu kommune og Merkur-programmet.

Aktuelt
Merkur-butikker til topps hos Coop

Coop Marked Brekken på Røros og Matkroken Rebbenes i Tromsø ble kåret til Årets butikker på Coop sitt butikksjefmøte på Gardermoen. Begge vinnerne deltar i Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne avKommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

NB: Ferie-avvikling

Avdelinga for støttesaker har ferieavvikling 11.juli-15.august 2016. I denne perioden vil Merkur dessverre ikkje kunne behandle søknader eller føreta utbetalingar av støtte.

Ta kontakt med dagleg leiar dersom det oppstår akutte behov, f.eks. ved havari av utstyr. Butikkane kan i slike tilfelle få løyve til å kjøpe inn nytt utstyr før søknad om investeringsstøtte er behandla (igangsettingsløyve), utan at dette gir noko garanti for at ein søknad om støtte blir innvilga.

Untitled-2.png

Finn din Merkur-konsulent