Aktuelt
Nærbutikkene gjør det bedre

De små butikkene i distrikta klarer seg ganske bra. Nærbutikkene har større vekst i omsetningen og mer lojale kunder enn større butikker i distrikts-Norge, viser en ny rapport om utviklingen for nærbutikkene.

Aktuelt
Film om butikken som bygdas møteplass

Butikken på Hongsand fikk et løft ved å delta i Merkur-prosjektet for utvikling av butikken som bygdas møteplass.  Her kan du se filmen om kjøpmanns-paret på Fosen og samspillet mellom butikken og bygda.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

NB: Merkur kan ikkje ta imot fleire søknader for 2014, då støttemidlane er fullt ut disponerte. Søknader for 2015 kan registrerast over nyttår.
Årets siste utbetaling skjer 15.desember.

 

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent