Aktuelt
Beste nærbutikk på indre Østlandet

Nærbutikken Elgå i Engerdal er kåret til beste nærbutikk på indre Østlandet. – Dette er en svært veldrevet butikk med godt varetrykk og godt utvalg av lokal mat, sier juryen i Merkur-programmet for utvikling av distriktsbutikker.

Aktuelt
Meir til Merkur i statsbudsjettet

Merkur-programmet for distriktsbutikkar får meir pengar i regjeringas forslag til statsbudsjett for 2014. Løyvinga til drift av kompetanseprogrammet blir auka frå 9 til 10,5 millionar kroner, samtidig som midlane til utviklings- og investeringsstøtte ligg  fast på 30 millionar kroner.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Søk på Merkurs nettside

Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent