Aktuelt
Merkur-støtte til bensinstasjon

Du må ikke ha dagligvarebutikk for å kunne få Merkur-støtte til drivstoffanlegg. Merkur har i år gitt investeringsstøtte til to bensinstasjoner som ikke er knyttet til butikk. – Denne støtten var avgjørende for at vi fortsatt kan tilby drivstoff i Kjøpsvik, sier Håvard Jacobsen i Tysfjord.

Aktuelt
Sel daglegvarer for 11 milliardar

Bygdebutikkane i Norge hadde i fjor ei samla omsetning på 11,4 milliardar kroner. Dei 938 nærbutikkane som er siste butikk i si bygd, står for knapt 7 prosent av landets daglegvare-omsetning. 566 av desse butikkane er knytt til det statlege Merkur-programmet for butikkutvikling.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Handle lokalt

Bli med på den landsomfattande kampanjen for lokal handel laurdag 22.oktober 2016.
Her er påmeldingsskjema.

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne avKommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Finn din Merkur-konsulent