Aktuelt
Merkur på studietur til Sverige

Merkur-styret og sekretariatet har denne veka vore på studietur til Värmland, for å møte representantar for svenske nærbutikkar, stat og kommune. Sverige har i år trappa opp satsinga på distriktsbutikkar og innført ei heilt ny ordning kor staten betaler dei minste butikkane for den service dei gir forbrukarar og næringsliv.

Aktuelt
Bli med på «Handle lokalt 2016»

Laurdag 22.oktober blir det ny aksjonsdag for lokal handel. Alle Merkur-butikkar over heile landet blir inviterte til å delta i aksjonen. Slagordet for kampanjen er «Handle lokalt – velg nærbutikken».

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Handle lokalt

Bli med på den landsomfattande kampanjen for lokal handel laurdag 22.oktober 2016.
Her er påmeldingsskjema.

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne avKommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Finn din Merkur-konsulent