Aktuelt
Betre butikk-tilbod i distrikts-Noreg

Nærbutikkar i distrikta er i gang med ei omfattande modernisering. I løpet av dei tre siste åra har distriktsbutikkane fått 125 millionar kroner til investeringar som skal gi innbyggjarane eit betre servicetilbod.

Aktuelt
Kjøpmannen som tilbyr snømåking

Nærbutikken Joker på Vingrom tilbyr ikke bare vareutkjøring til kundene. Kjøpmann Svein Kalkvik tilbyr også vaktmestertjenester som snømåking, skifting av lyspærer og henting av posten.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent