Aktuelt
Merkur på studietur til Troms

Alle som jobbar med Merkur-programmet, har gjennomført ein felles studietur til utvalde butikkar og lokalsamfunn i Nord-Norge. I løpet av tre dagar har styret, konsulentane og sekretariatet besøkt fem butikkar i Troms og Nordland, pluss to svenske butikkar langs vegen mellom Narvik og Kiruna.  

Aktuelt
Nærbutikk med egen fiskedisk

Det er ikke mange nærbutikker som kan skilte med egen fiskedisk. Landhandelen på Nordmela ønsker å bli en destinasjon for fersk fisk og spesialiteter. I vår fikk folket på på vestsida av Andøya butikken tilbake, med god støtte både fra kommunen og Merkur-programmet.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent