Aktuelt
«Handle-fest» for 375 nærbutikkar

Nærbutikk-dagen 2016 fekk rekord-oppslutning. 375 nærbutikkar og bokhandlar over heile landet markerte kampanjedagen for lokal handel på laurdag, med ekstra kunde-aktivitetar av ulike slag.

 

Aktuelt
Meir støtte til dei aller minste

Regjeringa vil støtte sterkare opp om dei aller minste daglegvarebutikkane i distrikta. I 2017 blir det innført ei ny støtteordning for butikkar som har under 3 millionar kroner i omsetning av daglegvarer. Desse butikkane kan få inntil 100.000 kr årleg som betaling for den service dei gir til lokalsamfunnet.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur tilbyr opplæring og rådgiving og arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar to støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne avKommunal- og regionaldepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.


Finn din Merkur-konsulent