Aktuelt
Norges beste på frukt og grønt

Joker Vats er Norgesmester i frukt og grønt. Butikken mellom Haugesund og Sauda har fleire gonger vore blant finalistane i den årlege konkurransen, som blir arrangert av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Dette året vart det gull for Merkur-butikken.

Aktuelt
15 vil bli Merkur-konsulent

Merkur har fått 15 anbod frå personar som ønskjer å jobbe som statlege Merkur-konsulentar. Fristen for å søkje om oppdrag som regional Merkur-konsulent, gjekk ut 2.mai.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Finn din Merkur-konsulent