Aktuelt
- Hyttefolk og nærbutikk trenger hverandre

Uten hyttefolk ville mange nærbutikker måtte stenge dørene på grunn av for liten omsetning. Noen steder står hyttefolk og turister for halvparten av omsetningen i lokalbutikken. Både påsken og sommerferien er toppsesong.

Aktuelt
Prisdryss til Merkur-butikker

Merkur-butikker vant alle prisene da Kjøpmannshuset kåret årets sosiale møteplass innenfor kjedene Joker og Nærbutikken. Utdeling av prestisjeprisene skjedde på kompetansesamlingen Kjøpmann 2014, der over 600 kjøpmenn fra hele landet var samlet.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Søk på Merkurs nettside

Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent