Aktuelt
Sommar-trafikken sikrar nærbutikken

Sommar-turistane er med på å sikre mange distriktsbutikkar. I Solvorn i Sogn har ein familie starta opp igjen den nedlagde butikken og kafeen. Utan turist-trafikken hadde det vore langt vanskelegare.

Aktuelt
Satsar på utbygging og modernisering

Nærbutikkane har tru på framtida. Småbutikkane i Sogn og Fjordane ligg på topp i landet når det gjeld vilje til å satse på utbygging og modernisering. Meir enn halvparten av dei 45 nærbutikkane i fylket er i gang med eit investerings-prosjekt dette året.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent