Aktuelt
Kommunen skal byggje ny nærbutikk

Rennebu kommune meiner det er viktig med ein god nærbutikk. No vil kommunen ta opp eit lån på 9,8 millionar kroner for å føre opp eit næringsbygg på Nerskogen. Her skal det bli plass til både nærbutikk og kafe.

Aktuelt
May har berget to nærbutikker

May ville sikre driften av nærbutikken i Bogavik. Hun trengte flere bein å stå på. Løsningen ble å åpne en ny nærbutikk i nabobygda Holmefjord. Nå holder hun to bygder i live. Se TV-reportasjen!

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent