Aktuelt
Innkjøps-regler truer nærbutikken

Nærbutikken på Vassøy har mistet en av sine viktigste kunder på grunn av kommunens innkjøps-regler. Butikken får ikke lenger levere varer til barnehagen. Nå står de i fare for å miste salget til skolen også. Både politikere og øy-boere reagerer på det som skjer.

Aktuelt
- Merkur Bok må fortsette

Bokhandlere fra Nord-Norge ønsker at Merkurs bokhandel-program blir videreført. – Merkur Bok er det eneste kompetansehevende programmet som distriktsbokhandlere har. Det er også et sterkt nettverk mellom bokhandlere som ellers har få muligheter for å møtes, sier de.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent