Aktuelt
- Søndags-handel vil gi butikk-død

- Eit vedtak om innføring av søndagsopne butikkar vil favorisere større sentrums-butikkar og svekkje dei aller minste butikkane i distrikta. Resultatet vil bli nedlegging av utkant-butikkar, seier dagleg leiar Helge Schei i Merkur-programmet.

Aktuelt
Best på Nord-Vestlandet

Joker Kvammen i Askvoll har fått pris som beste nærbutikk på Nord-Vestlandet. Butikken har gjennom høgt aktivitetsnivå og stort lokalt engasjement greidd å demme opp for handelslekkasjen mot handelssentret Førde, som ligg berre 25 minuttar unna.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent