Aktuelt
200 nærbutikkar fekk støtte i fjor

Det er stor interesse for opprustning og modernisering i distrikts-Norge. 200 nærbutikkar fordelt på 130 kommunar fekk tilsegn om støtte til viktige investeringar i fjor. Det er nesten like mange som i rekordåret  2013, då 216 butikkar fekk hjelp gjennom Merkur.

Aktuelt
Virke advarer mot butikkdød på bygda

Små distriktsbutikker går en dyster fremtid i møte dersom regjeringens forslag om søndagsåpne butikker vedtas, tror store deler av norsk næringsliv. Virke ber om at saken blir skikkelig utredet før det blir gjort vedtak.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png
Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent