Aktuelt
Butikken kan overta kommunale tjenester

Herøy kommune i Nordland har etablert skyss-tjeneste i samarbeid med lokalbutikken på Brasøy. Butikken har også overtatt turistinformasjonen for kommunen. – Vi er åpne for å legge flere kommunale tjenester til distriktsbutikkene. Uten nærbutikk vil folketallet gå nedover på øyene våre, sier rådmann Roy Skogsholm.

Aktuelt
Får halde fram med Merkur-programmet

Konsulentfirmaet Mentor AS i Førde får fornya oppdraget med  å vere sekretariat for Merkur-programmet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet fekk to tilbod då Merkur-oppdraget vart lyst ut gjennom ein offentleg anbods-konkurranse.

Untitled-2.png

Få råd og hjelp

Merkur-programmet er eit utviklingsprogram for butikkar i distrikts-Norge. Målet er å sikre folk i distrikta tilgang til ein nærbutikk og bokhandel av god kvalitet. Merkur arbeider for at butikkane skal få tilleggstenester som aukar lønsemda og gir innbyggarane i lokalsamfunnet betre tenester. Programmet er eigd av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Untitled-2.png

Søk om støtte

Merkur-programmet forvaltar tre støtteordningar for distriktsbutikkar på vegne av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet.  Butikkane kan få investeringsstøtte til nødvendig oppgradering av butikken, pluss utviklings- og aktivitetsstøtte. Butikkane kan også få investeringsstøtte til drivstoffanlegg.

Untitled-2.png

Søk på Merkurs nettside

Oransjestrek.png

Finn din Merkur-konsulent